Duurzaamheid

Water betekent leven

Als onderneming vinden wij dat wij het concept van duurzaamheid veel verschuldigd zijn. Derhalve vatten wij het creëren van blijvende waarden vooral als investering in de toekomst op. En wel niet slechts als deelaspect maar als omvattend principe – gaande van de voorwaarden bij de vervaardiging van onze producten, over hun uitgesproken lange levensduur, tot aanwending door de gebruikers op een manier die zuinig met de bronnen omspringt. Ons — als zijnde een fabrikant van sanitairkeramiek, badmeubilair en alles wat erbij hoort – is wat het milieu betreft natuurlijk één ding na aan het hart: water.

Zonder water kan de mens niet bestaat. Desondanks heeft hij de neiging deze levensbelangrijke substantie te verkwisten. Nochtans komt proper water niet zomaar uit de hemel vallen — er is een zware technische inspanning nodig om uit zogenaamd ‘onbehandeld water’ hygiënisch onberispelijk drinkwater te maken. Teneinde de hoge kwaliteit van het water te verzekeren, werd in Duitsland volgens het Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft alleen al in 2010 ruim twee miljard euro geïnvesteerd, voornamelijk in verwerkingsinstallaties en leidingnetten. Het resultaat is een van de beste drinkwaterkwaliteiten ter wereld. Die dient beschermd te worden.

In de voorbije 100 jaar is het dagelijkse waterverbruik van de mens van 20 liter gestegen naar 130 liter. Wanneer men de grafiek bekijkt, wordt duidelijk waarom dit thema zo belangrijk voor ons is: vermits meer dan de helft van het water in de badkamer verbruikt wordt, kunnen wij ook hier bijzonder veel in gang zetten. Belangrijk is alleszins niet alleen het persoonlijke verbruik maar ook de waterbalans van ondernemingen, zowel van werknemers als van de productie. Wij bij VitrA hebben door hoe zorgzaam wij met onze aarde en onze grondstoffen moeten omgaan, opdat toekomstige generaties er ook nog plezier aan kunnen beleven. Dat is waarvoor wij werken.

Blue Life – verantwoordelijkheid

Als een van de toonaangevende ondernemingen in onze branche is VitrA zich goed bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens het milieu. Teneinde het thema duurzaamheid op alle niveaus van het concern ingang te laten vinden en het prioritaire karakter ervan in de verf te zetten, heeft de Eczacıbaşı-groep richtlijnen in het ganse bedrijf ingesteld. Deze richtlijnen dragen de naam Blue Life. Het gaat hierbij niet om een algemene, vaag blijvende filosofie; Blue Life leidt tot zeer concrete projecten en werkwijzen die met ecologische aspecten vanuit sterk verschillende perspectieven rekening houden: 

 

 

Duitsland is voor VitrA de belangrijkste exportmarkt. Vele impulsen voor natuurbescherming zijn oorspronkelijk in Centraal-Europa ontsproten. Van hieruit is zonne-energie aan haar triomftocht begonnen; er is nauwelijks een land te vinden dat zich sterker inzet voor de bevordering van energiebesparende technologieën, zoals bijvoorbeeld isolatie van huizen. VitrA is fier dat het hier de doelstelling van een dalend waterverbruik stimuleert.

Less is more

VitrA heeft in de laatste jaren continu in zijn productielocaties geïnvesteerd, zodat daar technologieën worden ingezet die dienen om de gebezigde grondstoffen te reduceren. Het hoogste doel is steeds het bereiken van een zo hoog mogelijk recyclagegehalte, dan wel extreem zuinig om te gaan met niet hernieuwbare bronnen, indien het gebruik daarvan werkelijk onontbeerlijk is.

Er kan tevens veel bespaard worden middels recuperatiemechanismen tijdens het fabricageproces, bijvoorbeeld door het gebruik van afzuiginstallaties in de tegelproductie. Dat is niet enkel voor het milieu van voordeel, maar tevens op economisch vlak rechtstreeks voor de onderneming zelf. De waterbehandeling in het kader van een doorlopende uitrusting met recyclagesystemen is een ander voorbeeld voor een ecologisch zinvolle verhoging van de efficiëntie. In cijfers betekent dat:

Daarbij komt nog het consequente gebruik van regeneratieve grondstoffen zoals klei, kaolien, veldspaat en kwarts. Dankzij hun onberispelijke materiaaleigenschappen zorgen ze voor een hygiënische, temperatuurbestendige, lichtechte en duurzame keramiek. Dat alles gaat gepaard met een beleid van korte afstanden, t.t.z. zo kort mogelijke transporttrajecten van de gebezigde grondstoffen naar onze productielocaties.

De toekomst vormgeven

Bij VitrA staat goed design voor meer dan een glanzend oppervlak en bevallige vormgeving; het is een alomvattend principe. Reeds bij de ontwikkeling van onze producten staan ideeën omtrent het ontzien van grondstoffen en de herbruikbaarheid van de geplande materialen centraal. Bij de vormgeving van nieuwe badkamercollecties wordt er eveneens op gelet, de uitstoot van kooldioxide tijdens de productie zo laag mogelijk te houden.

Een tweede punt is gebruik van de producten door de mensen. Zo zijn onze keramieken erop voorzien, door hun design de verbruikte waterhoeveelheid perfect te benutten. Of technische besparingen, zoals bijvoorbeeld het compleet waterloze urinoir voor panden en de reductie van de spoelhoeveelheid bij nieuwere toiletten middels de spaarfunctie in het huishouden.
En ook de badkamer kan zijn steentje bijdragen tot de verlaging van het energieverbruik, zoals het verlichtingsconcept van onze spiegelkasten demonstreert. In het speciaal ingerichte Innovation Center wordt constant naar nieuwe wegen gezocht om de badmeubelen en sanitaire keramiek van VitrA met het oog op hun duurzaamheid te optimaliseren — uiteraard zonder compromissen te moeten sluiten op het vlak van het onvergelijkelijke uiterlijk van de producten.

Een uitstekend idee

VitrA voldeed reeds anno 2011 als eerste en tot nog toe enige fabrikant van sanitairkeramiek in Europa aan de strenge criteria voor een verklaring van type III conform ISO 14025 van het Institut Bauen und Umwelt e.V.. Bij middel van de zesmaandelijkse evaluatie voorafgaand aan de toekenning is het ontwikkelingsproces, gaande van de fabricage van onze producten over het gebruik tot hun afdanking, thans meticuleus gedocumenteerd en tot in het kleinste detail traceerbaar gemaakt. Tijdens de toewijzingsprocedure heeft VitrA zich voor uiterste transparantie ingespannen. Omdat wij nu eenmaal, als baanbrekers in onze branche, nieuwe normen willen plaatsen.

Het Institut Bauen und Umwelt is een fabrikantinitiatief dat opkomt voor het concept duurzaamheid in de bouw. Het biedt een gesloten, voor iedere consument begrijpelijke externe weergave van milieuproductverklaringen (EPD) conform de ISO- en CEN-normering. De onderscheiding met een milieuproductverklaring van het instituut behelst een onafhankelijke controle – in het geval van VitrA door PE International – en toont de kwaliteit van een product alsmede de verantwoordelijkheidszin van de onderneming op het vlak van duurzaam bouwen. Daar bouwproducten in de regel niet afzonderlijk maar in een systeem ingezet worden, is het de doelstelling van de type III-verklaring, het gehele bouwwerk te kunnen evalueren aan de hand van de som van zijn individuele factoren. Bij de toekenningscriteria wordt rekening gehouden met economische, ecologische en sociale aspecten van een gebouw. De verklaring doet een uitspraak omtrent gebruik van energie en grondstoffen alsmede de mate waarin een product bijdraagt tot het broeikaseffect, verzuring, overbemesting, vernietiging van de ozonlaag en vorming van smog. Daarbij komen technische gegevens die vereist zijn voor de inschatting van de prestaties van het bouwproduct in het gebouw: levensduur, warmte- en geluidsisolatie of de invloed op de kwaliteit van de ruimtelucht.

Ongeacht met hoeveel trots wij het certificaat dragen, wij rusten niet op onze lauweren. Wij beschouwen het certificaat als een aansporing om VitrA ook in de toekomst duurzaam vorm te geven. Zoveel zijn wij toekomstige generaties verschuldigd. Het project Blue Life is nog maar juist aangevangen.

Productcertificaten

 

 

Selecteer alstublieft een taal

Nederlands

Veuillez choisir une langue

Français
Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie omtrent de gegevensbescherming.
Niet toestaan Toestaan